• Otomatik

  

Borsa Yönetim Kurulu 2018 Hareketlilik Planını Görüştü
Kaynak: Meryem ELMASTAŞ Okunma: 2200 Tarih: 07.12.2017

Borsa Yönetim Kurulu 2018 Hareketlilik Planını Görüştü

Tarsus Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Toplantısında Borsanın 2018 Yılı Stratejik Planı, Bütçesi, Hedefleri ile faaliyetleri konusu görüşüldü.

Başkan Murat Kaya'nın TOBB'nde Ticaret Borsaları Konsey Toplantısına katılması sebebiyle Başkan Yardımcısı Kemal Süheyl Batmaz'ın başkanlığında toplanan yönetim kurulu  Borsanın 2018 Yılı Stratejik Planı konusunda revize çalışmalarını tamamlayarak 3. dönem 2017-2020 yılları Stratejik Plan çerçevesinde 1. çeyrek 2017 Yılı Stratejik Planın performansını değerlendirdi.

Başkan Yardımcısı ve Stratejik PlanSorumlusu Kemal Süheyl Batmaz gündemle ilgili şu konulara değindi.

"Tarsus Ticaret Borsası Başkanı Murat Kaya TOBB'nde Sayın Ahmet Eşref FAKIBABA ile Gümrük ve Ticaret Bakanımız Sayın Bülent TÜFENKÇİ'nin katılacağı Ticaret Borsaları Konsey toplantısına katıldı. Toplantıda daha önceden incelemesini ve tespitini yaptığımız lokal ve ulusal bazda sorunları çözüm önerileri ile değerlendirdiğimiz ana konu başlıkları  yerli tohum üretimi ve katma değeri yüksek tarım ürünlerinin desteklenmesi, tarımda geleceğe yönelik üretim planlaması, üretimden tüketime planlama, yüksek kalitede üretim yapana ek teşvik, tarımsal üretime yeni model teşvikler, tarımsal ürünlerin pazarlanmasında 3'lü sac ayağının önemi, destekleme ve fiyat istikrar fonundan üreticiler faydalandırılması, yağlı tohumlara sağlanan desteğin arttırılması ve diğer tarım ürünlerine de destek sağlanması olan hazırladığımız raporun sunumu yapacaktır. Ayrıca, çiğ süt teşvik priminin yükseltilmesi, aşılama ve küpelemenin devlet tarafından karşılanarak ücretsiz yapılması, ve İngiltere'nin Brexit sonrası Mart 2019'da Avrupa Birliği'nden ayrılması ile AB ülkelerine ve İngiltireye yapılacak ihracat konusunda önerilerimizi dile getirecektir.

Stratejik planımız kapsamında 2017 yılı performansımızı değerlendirdiğimiz bu toplantıda, 2018 yılı ile ilgili yeni düzenlemelerle hareketlilik planımızı da revize ettik.2017-2020 Yılları 3. Dönem Stratejik Planımızı da sosyal, ekonomik, politik ve ticari etmenlerin konjüktürüne bağlı olarak gerek görülen ihtiyaç üzerine revizesini gerçekleştirdik. Yeni dönemi hareketlilik üzerine planlayarak daha dinamik bir yapı ile yolumuza devam edeceğiz." dedi.