• 270-oksal-madde-34-tasaridan-cikarilmali.html

  

OKSAL, MADDE 34 ÇIKARILMALI
Meryem Elmastas 491980 24.03.2011

CHP Mersin Milletvekili Ali Oksal, Mecliste görüşülmekte olan 696 sayılı kanun tasarısının 34. maddesinin tasarıdan çıkarılmasını istedi.

           Oksal, Mecliste yaptığı konuşmasında, 34. madde ile Raportör yardımcıları hariç, Anayasa Mahkemesinde çalışan bütün personelin, Adalet Bakanlığının emrine verilerek, merkez ya da taşraya bezdirme yöntemiyle sürülebileceğini, mevcut kadroların boşaltılarak yeni personel alınacağını ve hizmetliler de dahi kadrolaşmaya gidilebileceğini vurguladı.

           Oksal, TBMM’ de yaptığı konuşmasında özetle şu görüşlere yer verdi.Uygar ulusların adalet yolundaki alın yazısı ne yazık ki yüzyılların kanıyla, acısıyla, haksızlıklarıyla yoğrula yoğrula yazılmıştır. Uygar ulusların, bu gün insan hakları, temel hak ve özgürlükler konusundaki hassasiyetleri bundandır. Avrupa İnsan Hakları sözleşmesi bu yüzden vardır. İnsan hakları evrensel beyannamesi bu yüzden yazılmıştır. Ve Anayasa Mahkemeleri, insan onurunu çiğneyen her türlü yapının karşısında yükselen anıtsal bir kalkan olarak dizayn edilmiştir. Anayasa Mahkemesinin, yasaların anayasaya uygunluğunu denetleme yetkisini daraltıyor.

Anayasa Mahkemesi Başkanını, mahkeme üyeleri üzerinde ağır baskı kurabilecek ve mahkemenin bağımsız karar almasını engelleyecek bir biçimde güçlendiriyor.

Anayasa Mahkemesine, kendisi gibi bir yüksek mahkeme olan Yargıtay’ın kararlarını iptal edebilme yetkisi veriyor.

Raportör yardımcılığı gibi bir statü oluşturarak, Anayasa Mahkemesini kadrolaşma yuvası haline getiriyor. Madde 34’ün tasarıdan çıkartılmasını istiyoruz.

Çünkü: Madde de;

Raportör Yardımcıları hariç, Anayasa Mahkemesinde çalışan tüm personelin; Adalet Bakanlığı emrine verilerek, merkezde ya da Taşra Teşkilatlarına yani Türkiye’nin herhangi bir yerine bezdirme yöntemiyle sürülerek, kadrolar boşaltılacak, yeni personel alınarak, hizmetlilerde dahi kadrolaşma ihmal edilmeyecek.”
 
 
 

Spor Haberleri Arşivi