• 2552-mustafa-bayir-alnimiz-ak-basimiz-diktir-bu-boyle-bilinsin”.html

  

MUSTAFA BAYIR: ALNIMIZ AK, BAŞIMIZ DİKTİR. BU BÖYLE BİLİNSİN”
Meryem Elmastas 494793 07.08.2013

TARSUS Çatalçeşme-Kırkgöz İçme Suyu Birliği Başkanı-Kızılçukur Köyü Muhtarı Mustafa Bayır hakkında, Halil Erten’in şikayetleri üzerine Tarsus İlçe İdare Kurulu tarafından açılan soruşturma ile ilgili Tarsus Cumhuriyet Başsavcılığı 02 Ağustos 2013 tarih ve 2013/4346 karar no.su ile kovuşturmaya yer olmadığı hükmüne vardı.

 

Mahkemece aklanan Mustafa Bayır, “Değişik görevler üstlenerek uzun yıllardır topluma hizmet eden biri olarak yapmadığım şeyler için suçlanmış olmak, beni gerçekten üzdü. Ama yüce Türk adaleti suçsuz olduğumuzu ortaya koymuştur. Alnımız ak, başımız diktir. Bu böyle bilinsin” dedi.

 

Tarsus İlçe İdare Kurulu 27 Aralık 2012 tarihinde, Mustafa Bayır’ın Tarsus 1. Asliye ve 3. Asliye Ceza Mahkemeleri’nden aldığı cezaları gerekçe göstererek, Bayır’ın muhtarlık görevinden ve birlik başkanlığı görevinden uzaklaştırıldığını yazılı olarak bildirmişti.

 

Bu tarihten sonra hukuk mücadelesi başlatan Mustafa Bayır önce Tarsus Kaymakamlığı’na haksızlığa uğradığını belirtir yazılı bir dilekçe yazarak 03 Ocak 2013 tarihinde teslim etti.

 

Bayır, ardından ise konuyu Mersin 2. İdare Mahkemesi’ne taşımıştı. Mersin 2. İdare Mahkemesi 26.02.2013 tarihli kararı ile “İlçe İdare Kurulu kararında hukuka uyarlık bulunmamaktadır” hükmüne varmıştı.

 

Halil Erten’in sürekli şikayetleri üzerine Tarsus Kaymakamlığı da Mustafa Bayır hakkında işlem yapmaya devam etti.

 

Konunun bir sonraki safhasında ise devreye Mersin Valiliği İl İdare Kurulu Müdürlüğü girdi! Kurul 11 Mart 2013 tarihli kararında, Mustafa Bayır’a yöneltilen suçlamaların yersiz olduğu, muhtarlık ve birlik başkanlığı görevlerinden alınmasının ise hukuka uygunsuz olduğu hükmüne vardı.

 

Kurul kararında, “Mustafa Bayır ile ilgili kurulan hükmün “açıklanmasının geriye bırakılmasına” şeklinde olduğu, dolayısıyla 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunun “hükmün açıklanması ve hükmün açıklanmasının geri bırakılması” başlıklı 231/5. maddesinde belirtilen “…hükmün açıklanmasının geri bırakılması, kurulan hükmün sanık hakkında bir hukuki sonuç doğurmamasını ifade eder” hükmü kapsamında kaldığı anlaşılmaktadır” vurgusu yapmıştı.

 

Yasal mücadelesinin son safhasında Tarsus Cumhuriyet Başsavcılığı’nın 02 Ağustos 2013 tarih ve 2013/4346 karar no.su ile kovuşturmaya yer olmadığı hükmüne vardığını kaydeden

Tarsus Çatalçeşme-Kırkgöz İçme Suyu Birliği Başkanı-Kızılçukur Köyü Muhtarı Mustafa Bayır, “Yasalar çerçevesinde doğru bildiğim yoldan kimse beni saptıramaz. Elbette birileri, kendi çıkarları doğrultusunda bize çamur atmış olabilir. Ama gelinen bu noktada çamur bize değil, onların üzerine sıçramıştır. Ben şu anda hem birlik başkanlığı görevini, hem de muhtarlık görevimi şerefim ve namusumla sürdürüyorum” dedi.

Güncel Haberler Arşivi
Siyaset Haberleri Arşivi
Spor Haberleri Arşivi